Gräva och schakta

Om ett arbete som innebär grävning eller schaktning i kommunal mark ska utföras måste tillstånd ansökas hos Kungsörs kommun.

Ansökan

Ansökan om tillstånd ska lämnas i god tid före planerad start av arbetet dock minst en vecka innan. Vid akuta åtgärder vid exempelvis skador eller läckor får grävning eller schaktning ske omgående men en ansökan ska ändå skickas in i efterhand, senast en vecka efter arbetet påbörjats.

Att ansöka om schakttillstånd är kostnadsfritt.

Trafikanordningsplan

Den som ska utföra ett arbete på väg, gata, torg, gång- och cykelväg eller
annan plats som allmänt används för trafik med motorfordon skall även lämna in en Trafikanordningsplan till Kungsörs kommun.

Avgift vid utebliven TA-plan eller ansökan om schakttillstånd

Om inte TA-plan och/eller ansökan för schakttillstånd/beställning av
asfaltering/återställning kommer in till Kungsörs kommun, kommer en meravgift på 3000 kr att tas ut för det merarbete som detta innebär för bolaget.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 november 2018

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: