Gräva och schakta

Om ett arbete som innebär grävning eller schaktning i kommunal mark ska utföras måste tillstånd ansökas hos Kungsörs kommun.

Ansökan

Ansökan om tillstånd ska lämnas i god tid före planerad start av arbetet dock minst en vecka innan. Vid akuta åtgärder vid exempelvis skador eller läckor får grävning eller schaktning ske omgående men en ansökan ska ändå skickas in i efterhand, senast en vecka efter arbetet påbörjats.

Trafikanordningsplan

Den som ska utföra ett arbete på väg, gata, torg, gång- och cykelväg eller
annan plats som allmänt används för trafik med motorfordon skall även lämna in en Trafikanordningsplan till Kungsörs kommun.

Avgifter och viten

Varje godkänt schakttillstånd innebär en avgift på 1 500 kr exkl. moms. Om inte TA-plan och/eller ansökan för schakttillstånd/färdiganmälan kommer in till Kungsörs kommun eller om erforderlig utmärkning vid schakt saknas eller andra förseelser kommer vite att utfärdas enligt beslut i KF 2019-11-25, se separat dokument för samtliga vitesbelopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 december 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: