Explosiva varor

Nästan all hantering av explosiva varor kräver att du har tillstånd. Olika myndigheter ansvarar för olika tillstånd.

Kommunen prövar tillstånd för att :

  • använda explosiva varor
  • förvara explosiva varor
  • bedriva handel med och överlåta explosiva varor
  • överföra explosiva varor inom Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) prövar tillstånd för att:

  • tillverka, bearbeta, förstöra och återvinna explosiva varor
  • importera explosiva varor
  • exportera explosiva varor
  • viss hantering inom försvaret av explosiva varor

Mer information och blanketter

Dessa frågor hanteras för Kungsörs kommuns räkning hos Räddningstjänsten på Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 juli 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: