Brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär att du har skyldighet:

  • att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand
  • att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand
  • att vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand
  • att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse till kommunen

Det är kommunen som utövar tillsyn i frågor som berör brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete.

Du kan behöva lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora. Kommunen använder uppgifterna du lämnar som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: