Avlopp, enskilt

För dig som bor utanför tätort och inte är ansluten till kommunalt avloppsledningsnät gäller att du måste ordna din avloppsanordning själv. Före installation måste tillstånd erhållas eller anmälan göras till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Att inrätta en avloppsanordning med vattentoalett (WC), eller att utöka kapaciteten eller flytta en sådan anläggning (exempelvis att anlägga ny markbädd) kräver tillstånd.

Att inrätta en mulltoalett, eltoalett eller torrtoalett som inte är kopplad till ett avlopp är anmälningspliktigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Avlopp som endast är för bad-, disk- och/eller tvättvatten (inget toalettavfall), så kallat BDT-avlopp, är även det anmälningspliktigt.

Avloppsentreprenörer

De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanordning tar hjälp av en konsult och/eller en anläggningsentreprenör. Dessa kan hjälpa dig med att ta fram ett förslag som passar förhållandena på din tomt och med att utföra själva grävarbetet. Vi har information och tips för dig som ska anlita en avloppsentreprenör.

Avloppsinventering

Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetar med Naturvårdsverkets tillsynskampanj Små avlopp – ingen skitsak. Målet är att förbättra reningen av avloppsvatten från små avlopp snabbare än vad som sker idag. Syftet är att minska övergödningen i sjöar och vattendrag, samtidigt som man minskar risken för spridning av smittämnen och andra föroreningar till dricksvatten. Detta är viktiga miljöfrågor som påverkar oss alla och många kan göra en viktig insats. För dig som har enskilt avlopp är det särskilt viktigt att det fungerar och inte belastar miljön i onödan. Läs mer om kampanjen Små avlopp - ingen skitsak!

Anmälnings- och ansökningsblanketter

Blanketter finns att hämta i kommunens blankettdatabas

Mer information

Myndighetsförbundet tar ut en avgift för handläggning av avloppsanordningar enligt en fastställd taxa: Kommunens taxor och avgifter

På avloppsguiden.se finns mycket information för dig med enskilt avlopp!

Slamtömning

Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slamavskiljare och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör. Kundtjänst på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: