Stöd på arbetsmarknaden

På Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi aktivt för att motverka arbetslöshet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och inte minst privata företag.

Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv och att samverkan med en god kommunikation är grunden för framgångsrik utveckling.

Enhetens uppdrag är att genom olika insatser utveckla, stödja, stärka och vägleda människor att komma närmare arbetsmarknaden.

Enheten består dels av en myndighetsdel som utreder rätten till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och handlägger dödsboärenden och dels en arbetsmarknadsdel som samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder för ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariationer, utrikesfödda samt för personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Gemensamt erbjuder delarna stöd i olika former mot en egen försörjning och till ett självständigt liv.

Våra arbetsmarknadsåtgärder får inte konkurrera med privata alternativ och den ordinarie arbetsmarknaden. Därför utförs det mesta arbetet inom kommunens egna förvaltningar och bolag samt i ideella föreningar. Målet är givetvis ändå att hitta meningsfulla arbetsuppgifter, som ger full sysselsättning och utvecklad kompetens till varje person.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här