Stöd på arbetsmarknaden

Enheten för arbetsmarknad och försörjning kännetecknas av ett långsiktigt tänkande med mål att hitta individuella lösningar, som på sikt leder den som aktivt deltar, vidare till egen försörjning i någon form. Inom enheten kan vi vid behov pröva rätten till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) eller ge stöd av olika former mot ett självständigt liv och en egen försörjning

Grävmaskin

Våra främsta samarbetsparter är Arbetsförmedlingen och kommunens egna verksamheter (där även vuxenutbildningen ingår) men även föreningar och inte minst privata företag.

Vi ser människan som en resurs med många positiva egenskaper och vi utgår från din vilja, förmåga och kompetens. Till din hjälp finns olika resurser som till exempel IT-stöd, föreläsare, praktik, arbetsträning, matchning etc. Vår bästa resurs är vår personal som stöder, handleder och coachar dig hela tiden du är hos oss.

För dig som arbetsgivare

Om du kontaktar oss och förmedlar ditt rekryteringsbehov går vi ut i vår verksamhet med din kravspecifikation och bjuder in matchade sökande till en träff med dig. Du kommer till oss och presenterar din verksamhet/företag samt ditt rekryteringsbehov. De sökande får lämna sitt CV och ni genomför ett kort samtal.

Våra arbetsmarknadsåtgärder får inte konkurrera med privata alternativ och den ordinarie arbetsmarknaden. Därför utförs det mesta arbetet inom kommunens egna förvaltningar och olika ideella föreningar. Målet är givetvis ändå att hitta meningsfulla arbetsuppgifter, som ger full sysselsättning och utvecklad kompetens till varje person.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: