Ansökningsavgifter för ärenden enligt alkohollagen 2022

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar utifrån vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Avgiften utgår från självkostnadsprincipen, dvs. den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp

Andel (%) av prisbasbeloppet:
48 300 kr

Avgift (kr) år 2022

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

25%

12 075*

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

25%

12 075*

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

20%

9 660*

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2,5%

1 208*

Stadigvarande förändring av serveringstillstånd

8%

3 864*

Återkommande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival)

12,5%

6 038*

Nyansökan inom 3 månader (ej godkänt kunskapsprov)

10%

4 830*

Tillfällig förändring i serveringstillstånd

2,5%

1 208*

Pausservering

8%

3 864*

Anmälan av lokal (catering)
- Första tillfället
- Redan godkänd lokal

 

2%

0%

966*

Anmälan kryddning sprit

0%


Kunskapsprov nr 2 och nr 3

2%

966*

Förseningsavgift restaurangrapport


1 000

*=Första kunskapsprovet (av tre) ingår i ansökan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här