Egenkontroll läkemedelsförsäljning

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska du som säljer receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram med skriftliga instruktioner för tillhandahållande av dessa produkter.

Nedan ges en sammanfattning på viktiga saker att tänka på att ha med i egenkontrollen:

Anmälan och avanmälan

Anmälan om försäljning samt anmälan om ändring i sortimentet, upphörande av verksamhet, ändrade uppgifter om verksamhetsutövare eller andra ändringar ska göras till Läkemedelsverket.

Vid ägarbyte ska den förra ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning.

Ansvar

Bestäm vem som är ytterst ansvarig och som ansvarar för att all personal har den kunskap som behövs kring tillhandahållande av receptfria läkemedel.

Inköp av läkemedel

Kontrollera att din partihandlare har tillstånd för sin verksamhet. Kontrollera de produkter som levereras till dig.

Exponering

Förvara läkemedlen inlåsta eller under uppsikt, det vill säga i närheten av kassa där personal alltid kan hålla produkterna under uppsikt. Placera produkterna högre upp på hylla för att hålla dem oåtkomliga för barn.

Åldersgräns

Skylta tydligt med åldersgränsen 18 år för inköp av receptfria läkemedel. Var noga med att personalen ber om legitimation när köparen kan vara minderårig.

Förvaring

Förvara läkemedlen på rätt sätt enligt anvisningarna på förpackningen för att läkemedlen ska behålla sin ursprungliga kvalitet. Tänk på att inte placera läkemedlen exempelvis intill produkter som kan avge fukt.

Tillhandahållande

Försäkra dig om att förpackningarnas innehåll håller kvaliteten. Läkemedel ska tillhandahållas i sin originalförpackning och får inte säljas som delade förpackningar.

Reklamationer och spårbarhet

Tänk på att du, exempelvis vid klagomål eller indragning av ett läkemedel, kan behöva spåra tillbaka vad du mottagit för läkemedel från partihandeln. Det är därför viktigt att i egenkontrollen ha som rutin att göra ankomstkontroll av de läkemedel som man tar emot.

Läs mer om gällande regler i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om vissa receptfria läkemedel och Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats (se länk till höger).

Observera att det tidigare regelverket för nikotinläkemedel har upphört att gälla. Nikotinläkemedel omfattas nu av samma regler som de övriga receptfria läkemedel som får säljas i butik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: