Internationellt samarbete

Välkommen till en sida om Kungsörs EU-arbete

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkas lite mindre än 50 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

Kungsör är porten till framtiden och omvärlden och Kungsörs kommun har en positiv grundinställning till internationella samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekt som kommunen deltar i ska utgå från verksamheternas behov och komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs i Kungsörs kommun.

Här nedan kommer du inom kort kunna läsa om några av de EU-finansierade projekt som bedrivs i Kungsör

SKRs prioriterade EU-frågor 2021

  • EU:s migrations- och asylpakt
  • Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla
  • Översyn av statsstödsregler och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Läs mer om SKRs prioriterade EU-frågor här


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här