”Jag lägger grunden för elevernas resa ut i livet”

Vilken fantastisk tillgång för skolan! Det slår mig när jag pratar om jobbet som pedagog med Sahar Mustafa, lärare i engelska på Kung Karls skola. Framför mig har jag en kvinna med bred erfarenhet både på det personliga och yrkesmässiga planet.

Sahar Mustafa, lärare

Sahar Mustafa, lärare

Berätta om din bakgrund – var kommer du ifrån och när kom du till Sverige?

Jag är född och uppvuxen i Irak, där jag också utbildade mig till lärare. I mitten av 80-talet flyttade jag och min familj till Kuwait. När jag pratar om Kuwait menar jag både landet Kuwait, och staden Kuwait som vi bodde och jobbade i. Kuwait är ett litet rikt land längst in i Persiska viken, granne med Saudiarabien och Irak. Landets rikedom beror på oljetillgångar och som lärare i Kuwait levde jag ett gott liv med hög lön.

I början på 90-talet invaderades Kuwait av Irak och som irakiska medborgare blev situationen ohållbar för mig och min familj. Bland annat greps min man av myndigheterna och hölls fängslad i drygt två veckor. Under fängelsetiden blev han även torterad. Man kan enkelt säga att vi därefter blev utkastade från Kuwait. Med hjälp av Förenta nationerna och en advokat fick vi hjälp att hitta ett annat land att bo i. Av en slump blev det Sverige och Kungsör. Året var 1992 och vi kunde definitivt inte uttala ordet Kungsör när vi landade på flygplatsen i Västerås med uppehållstillstånden i händerna.

Utbildad i Irak – hur blev du ”svensk” lärare?

I Irak läser man bara ett ämne när man ska bli ämneslärare så mitt ämne var, och är engelska. För att få svensk lärarbehörighet krävdes vid den tidpunkt när jag kom till Sverige enbart ett års kompletterande jobb som antingen lärarvikarie eller -assistent. Ja, förutom tillräckliga kunskaper i svenska språket förstås.

Så jag började livet i Sverige med att läsa svenska för invandrare (SFI) först på grundläggande nivå och därefter upp till gymnasienivå. Det tog sammanlagt ungefär fem år. Någonstans i den vevan fick jag också jobb i min mans företag, en livsmedelsbutik där jag bland annat ansvarade för redovisning och beställningar. Men det var lärare jag ville jobba som. Och sedan 1998 är jag anställd som engelsklärare på Kung Karls skola.

Du som har jobbat både inom den arabiska och svenska skolan – vilka jämförelser kan du göra?

Det är stor skillnad mellan svensk och arabisk skola tycker jag. Det finns för- och nackdelar med båda systemen. Att vår svenska skola vilar på demokratiska grunder är vår allra största fördel. I Kuwait har eleverna inga sådana rättigheter, utan där är lärarens ord lag. Det för med sig en bättre disciplin, som kan vara av godo, men så mycket annat går förlorat.

Jag försöker kombinera mina erfarenheter från Kuwait med det svenska skolsystemet. På det sättet hoppas och tror jag att jag bygger en bra relation med mina elever. Och att eleverna även når de kunskapsresultat jag ”har i mitt huvud” att de ska nå!

Vad är roligast med att vara lärare?

Min drivkraft är att hjälpa och göra gott. Jag känner att jag har en viktig uppgift i att sätta grunden för alla mina elever. Hjälpa dem att nå målen så de kan göra sina val till gymnasiet. Detta ska de leva på i hela sina liv – så det är en oerhört viktig uppgift! Och jag gör den med nöje – varje dag! Fick jag chansen att välja yrke på nytt skulle jag välja lärare igen – ingen tvekan!

Ett annat ord jag kopplar ihop med arbetsglädjen är ordet kontakt. Jag tycker om kontakten med eleverna, deras föräldrar och vårdnadshavare och inte minst kontakten med mina kollegor.

Vad en lärare gör i klassrummet – det vet de flesta – men arbetsdagen består av mycket mer – berätta!

Ja, förutom de schemalagda lektionerna så förbereder jag förstås min undervisning och följer upp elevernas resultat. På Kung Karls skola samarbetar vi lärare kring undervisningen i arbetslag och som arbetslagsledare har jag en sammanhållande roll. Och för egen del går också tid till mitt fackliga uppdrag. Ett uppdrag som jag både är stolt över och känner är mycket viktigt för att stärka samarbetet mellan oss arbetstagare och arbetsgivaren, alltså kommunen.

Måndag eftermiddag och slutet på terminen – vad ska du göra just nu?

När du och jag pratat klart ska jag fila på några av de sista betygen. Jag har fått in de slutliga arbetena från eleverna och det är dags att sätta betyg. Kanske behöver jag ta en diskussion med specialläraren om ett eller annat resultat. Och sedan ska jag gå ut i trädgården och rensa ogräs – det är ett sätt att även rensa huvudet.

Det låter som en bra avslutning på en av vårterminens sista dagar. Så med Sahars ogrästips i öronen tar jag block och penna med mig för att summera ännu en intervju med en av Sveriges viktigaste medarbetare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 september 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: