Företagspark Sliparen - strategiskt läge

Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs nu ut med 8 nya tomter. Anmäl ditt intresse idag

Arbete pågår vid Sliparen

I östra delen av Kungsörs tätort, precis intill E20, hittar du Företagspark Sliparen på Fabriksgatan. I företagsparken finns redan idag flera företag inom olika branscher.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området avser verksamhetsbebyggelse i form av småindustri och tomtarean varierar mellan ca 5000 kvm och 12 500 kvm. Parkering sker på tomtmark.

På varje tomtmark finns möjlighet att uppföra byggnad om max 40 % av tomtarean. Högsta byggnadshöjd är 8 meter. För eventuell anslutning till fjärrvärmenätet hänvisar vi till Mälarenergi i Kungsör.

Intresserad? Så här gör du

1. Information om näringslivet i Kungsör
Vill du veta mer om det lokala näringslivet och näringslivsklimatet i Kungsör samt hur vi kan lotsa dig rätt med din verksamhet? Vänligen ta kontakt med Kungsörs näringslivschef Ida-Maria Rydberg

2. Visning av tomtmark
Visning sker enskilt eller med representant från kommunen. Vill du titta på industritomterna på plats tillsammans med kommunen är du välkommen att ta kontakt med Kungsörs näringslivschef Ida-Maria Rydberg för att boka tid.

3. Bokning av tomtmark
För att boka tomtmark, kontakta näringslivschef Ida-Maria Rydberg. Observera att byggstart förutsätts ske inom två år från bokning. Vid bokningen bestäms även datum för köpekontrakt.

4. Tecknande av köpekontrakt
När du tecknar köpekontrakt erlägger du en handpenning på 10 % av köpeskillingen.

5. Tillträde
På tillträdesdagen tecknar du köpebrev och erlägger resterande del av köpeskillingen. Du som köpare söker därefter lagfart. Tomtmarken är nu din att använda.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: