Företagspark Sliparen - strategiskt läge

Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs nu ut med 7 nya tomter. Anmäl ditt intresse idag. Tomt 4, 6 och 7 är tillgängliga

Arbete pågår vid Sliparen

I östra delen av Kungsörs tätort, precis intill E20, hittar du Företagspark Sliparen på Fabriksgatan. I företagsparken finns redan idag flera olika branscher representerade.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området avser verksamhetsbebyggelse i form av småindustri och tomtarean varierar mellan ca 4 500 kvm och 12 600 kvm. Parkering sker på tomtmark.

På varje tomtmark finns möjlighet att uppföra byggnad om max 40 % av tomtarean. Högsta byggnadshöjd är 8 meter. För eventuell anslutning till fjärrvärmenätet hänvisar vi till Mälarenergi i Kungsör.

Intresserad? Så här gör du

Första kontakt för köp av verksamhetsmark är Ida-Maria Rydberg
(se kontaktuppgifter nedan)

1. Information om näringslivet i Kungsör
Vi berättar gärna om det lokala näringslivet och näringslivsklimatet i Kungsör samt hur vi kan lotsa dig rätt med din verksamhet.

2. Visning av tomtmark
Visning sker enskilt eller med representant från kommunen. Förstås kan du titta på industritomterna på plats tillsammans med kommunen, du hittar kontaktuppgifter nedan.

3. Bokning av tomtmark
När du är redo att boka tomtmark tar du kontakt enligt uppgifter nedan. Observera att byggstart förutsätts ske inom två år från bokning. Vid bokningen bestäms även datum för köpekontrakt.

4. Tecknande av köpekontrakt
Kommunen gör en kontroll på företaget, och är allt okej tecknar vi köpekontrakt. Då erlägger du en handpenning på 10 % av köpeskillingen.

5. Tillträde
På tillträdesdagen tecknar vi köpebrev och du erlägger resterande del av köpeskillingen. Du som köpare söker därefter lagfart. Tomtmarken är nu din att använda.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: