Stödjande insatser hittills för lokala näringslivet

För Kungsörs kommun är den nära dialogen med företagen avgörande, våra åtgärder kommer alltid vara kopplade till vad företagen efterfrågar

Naturbild Kungsör

Vi diskuterar olika åtgärder och förslag. Nedan presenteras pågående åtgärder och lättnader för lokala näringslivet i Kungsör

 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel 2020, 2021
 • Möjlighet att ändra hämtningsfrekvens hos VAFAB

 • Värdebevis till kommunens anställda, värdebevis som gäller hos Kungsörsföretag, december 2020
 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna
 • Uppmanar kommunanställda att nyttja friskvårdsbidraget till att köpa aktiviteter lokalt
 • Tidigarelägger investeringar

 • Digitala dialogmöten med lokala företag
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats från stat och kommun
 • Kompetensbank lokalt (Västra Mälardalen)
 • Uppmanar att handla lokalt
 • Tidigarelägga direktupphandlingar och göra dem lokalt
 • Hög tillgänglighet på telefon/mejl/nyhetsbrev
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk

 • Framtagande av nya utbildningar


Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Tillsyn

För dialog om tillsyn hos ditt företag, kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Mejl: miljo.bygg@vmmf.se
Telefon: 0227-67 02 00

Avgiftsfri torghandel

Vi vill stimulera nyttjandet av gaturummet och Kungsörs torg.

För frågor kontakta näringslivskontoret
Mejl: foretag@kungsor.se
Telefon: 0733-610147

Möjlighet att ändra hämtningsfrekvens VAFAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För frågor om samtliga lättnader och andra företagsfrågor, kontakta näringslivskontoret i Kungsör

Mejl: foretag@kungsor.se
Telefon: 0733-610147

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: