Stödjande insatser hittills för lokala näringslivet

För Kungsörs kommun är den nära dialogen med företagen avgörande, våra åtgärder kommer alltid vara kopplade till vad företagen efterfrågar

Naturbild Kungsör

Vi diskuterar olika åtgärder och förslag. Nedan presenteras pågående åtgärder och lättnader för lokala näringslivet i Kungsör

 • Kommunala bostadsbolaget (KFAB) halverar hyran för företag i utsatta branscher
 • Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) skjuter upp årliga avgifter tillsvidare
 • Tillsynsenheterna fokuserar på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget
 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel april - augusti 2020
 • Uppskov av tomträttsavgälder och arrenden
 • Möjlighet att ändra hämtningsfrekvens hos VAFAB
 • Kungörs Kommunteknik AB (KKTAB) halverar hyran för företag

 

 • Gymnasieelever får med kupong hämta lunch hos lokala restauranger
 • Restaurangägare ges möjlighet att öppna uteserveringar tidigare
 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna för att visa upp sig
 • Uppmanar kommunanställda att nyttja friskvårdsbidraget till att köpa aktiviteter lokalt
 • Föreningsbidraget betalas ut även om aktivitet uteblir
 • Tidigarelägger investeringar


 • Digitala dialogmöten med lokala näringslivet
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats från stat och kommun
 • Samverkansforum mellan kommun och näringslivet samt mellan kommunen och fastighetsägare för att söka gemensamma lösningar
 • Kompetensbank lokalt (Västra Mälardalen)
 • Uppmanar att handla lokalt
 • Tidigarelägga direktupphandlingar och göra dem lokalt
 • Hög tillgänglighet på telefon/mejl/nyhetsbrev
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk


 • Framtagande av lokal/Västra Mälardalen beredskap för större behov av studie- och yrkesvägledning samt nya utbildningar


Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Lokalhyra

Lättnaderna består av uppskov med halva hyran för företag som är hyresgäster hos KFAB (Kungsörs Fastighets AB) i två månader till företag, vid förfrågan.

Du som vill söka uppskov, kontakta KFAB via mejl eller telefon. Du behöver kunna lämna uppgift om ditt kundnummer samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura

Kungsörs Fastighets AB
Mejl: info@kfab.kungsor.se
Telefon: 0227-415 00

Tillsyn

Västra Mälardalens Myndighetsförbund senarelägger alla årliga tillsynsavgifter.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund senarelägger även tillsynsärenden som inte är kritiska samt förlänger tidsfristen då det är möjligt.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Mejl: miljo.bygg@vmmf.se
Telefon: 0227-67 02 00

Förlängd säsong för uteserveringar

Restauranger och caféer som ansöker om polistillstånd för uteservering kan välja att öppna sin uteservering tidigare

Länk till ansökan

För frågor kontakta Näringslivsenheten
Mejl: foretag@kungsor.se
Telefon: 0733-610147

Möjlighet att ändra hämtningsfrekvens VAFABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


För frågor om samtliga lättnader och andra företagsfrågor, kontakta Näringslivsenheten i Kungsör

Mejl: foretag@kungsor.se
Telefon: 0733-610147


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: