Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag

Vi önskar att få farthinder till Leksellvägen i Valskog som hjälpmedel för att sänka hastigheten, då vi upplever att hastigheten inte följs.
Även om gatan inte är en lekplats så kan olyckor lätt ske, och med hjälp av farthinder skulle risken minska.

Namn
Sarah Kvitle-Rönnberg

Postadress
Leksellvägen 11 
731 60 Valskog

Telefonnummer
0707133823

E-postadress
skvitle@gmail.com

Samtycke
2020-09-28 09.28
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.