Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Sänka hastigheten fr 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Det skapar en tryggare vardag för oss alla och gör Kungsörs kommun mer attraktivt för familjen eller djurägaren. Jag har inte fått något svar av Rune Larsen om mitt senaste mejl angående hastighetsbegränsning. Jag tycker att detta är ytterst viktigt att känna sig säker på våra gator. De flesta bilister visar ingen hänsyn när dem kör i våra villakvarter. Nu är det dags för förändring!!

Namn
Malin

Postadress
Storgatan 45

Telefonnummer
0762316843

E-postadress
Malin_larsson90@hotmail.se

Samtycke
2020-11-07 15.25
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.