Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej, jag har ett medborgarförslag på att sätta upp belysning i vår nya fina lekpark i Valskog så att den även går att använda eftermiddagar och kvällar under vinterhalvåret.

Namn
Elin Brattgjerd

Postadress
Bergsgatan 25
73160 Valskog

Telefonnummer
0720097733

E-postadress
elinbrattgjerd@hotmail.com

Samtycke
2020-12-05 23.04
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.