Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Trafiken i Kungsör
Jag vill lämna förslag gällande genomfartstrafik tung trafik på Kungsgatan österifrån till väg 250 och omvänt 
Det måste gå att förbjuda denna genom att sätta upp gällande skyltar på E-20 före östra infarten med begränsning 3,5 ton samt överstruken lastbil sk. förbudsskylt det måste även finnas en avståndsskylt till där förbudet börjar gälla (korsningen Kungsgatan/Malmbergavägen) dessa skyltar skall naturligtvis också finnas på infarten väg 250 OBS detta förbud hindrar inte tung trafik till/från industrierna i Kungsör 
Om det råder några tveksamheter gällande skyltningen i detta är det bara att göra studiebesök gällande samma skyltning vid sk. Tumbokorset där man skyltar för tung trafik gällande genomfart förbi "Gravfältet" mellan Tumbo och Kvicksund
Jag anser att Kungsör som utger sig att vara "Ekokommun" måste se till att denna trafik förbjuds/begränsas, det var väl därför man en gång i tiden fick "förbifarten" till stånd, det har också visat sig att farthinder/chikaner och liknande inte har någon effekt, även om inte Kungsörs Kommun är ägare av Kungsgatan E-20 - korsningen Kungsgatan/M.bergavägen 
ska detta gå att genomföra även om det kräver Trafikverkets medverkan 
Jag förväntar mig resultat

Namn
Hans Lundgren

Postadress
Sågvägen 59

Telefonnummer
0708101424

E-postadress
hansyngve@live.se

Samtycke
2020-11-20 19.21
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.