Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Fysiskt avskilja mellanstadiet från högstadiet genom att placera dem i olika byggnader/områden. Det ena stadiet ska alltså flyttas från Kung Karl för att stävja gängvåldet som går över årskullarna och öka tryggheten för både elever och skolpersonal.

Namn
Angelica Ling

Postadress
Skäggdoppingvägen 25
73692 kungsör

Telefonnummer
0737309769

E-postadress
Angelicaaling@icloud.com

Samtycke
2021-02-04 09.28
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.