Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ny väg till fotbollsplan björliden i Valskog.
Efter som det blir  en hel del extra trafik när det är fotbollsträningar matcher på björliden i Valskog, Trafiken åker då oftast Bergsgatan dit och  västralånggatan därifrån, många har också svårt att hålla rätt hastighet i samhället och risk för olyckor. 

Förslaget är att dra en ny väg i från Arbogavägen/Verkstadsg.  
En grusadväg över åkern direkt in på parkeringen vid fotbollsplanerna. 

En bom bör sättas upp vid gamlavägen så att den inte kan användas längre.

Namn
Frederick Bylund

Postadress
Skolgatan 1
731 60 Valskog

Telefonnummer
0728624100

E-postadress
frederick.bylund@icloud.com

Samtycke
2021-02-03 15.11
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.