Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Tennisbanan i Valskog är i renoveringbehov, Då är mitt förslag att vi passar på att bygga om den till en utomhus padelbana. Det har blivit mycket populärt och skulle uppskattas av många medborgare inom kommunen.

Namn
Frederick Bylund

Postadress
Skolgatan 1 
731 60 Valskog

Telefonnummer
0728624100

E-postadress
frederick.bylund@icloud.com

Samtycke
2021-02-03 15.02
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.