Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag för belysning vid Lockmora golfbana

Förslag belysning på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som riktar sig åt flera håll. Belysning behövs till golfbanan eftersom det blir mörkt där både för spelare och mot vägen där många passerar. Blir även mörkt mot skogen och kolonistugorna.

Elstolpe finns redan vid anslagstavlan.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör

Telefonnummer
0706059509

Samtycke
2021-03-16 15.14
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.