Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Från cykel-gruppen för Valskogsbyggden i utveckling.
Förslag till en förbättrad cykel-miljö som är en viktig del av vår livsmiljö för oss invånare som bor i Valskog. [Även för Köping, Arboga och Kungsör].
En separat cykel-väg mellan Köping och Arboga över Valskog. Typ den som nu byggs  mellan Kolbäck och Strömsholm och den byggda mellan Glanshammar-Örebro. Där du kan ta dig fram med cykel, El-scooter, El-moped, permobil, rullskidor, motions-cykel och cykel-pendla för arbetsresor måste det finnas en säker väg att färdas på. Vi har tagit in infö. från cyklande med erfarenhet av att cykla, det känns så otryggt att cykla på gamla E 18, så man hellre avstår än utsätter sig för den faran. Den asfalterade vägren är så smal 55cm att cykla på, som info. är cykel-styret 60cm. Cyklandet är på stor frammarsch i hela Sverige. Det kan liknas med en "Greta effekt" hjulen har bara börjat att rulla. Det ligger åter i tiden att cykla mera. Bra både för hälsan och miljön. Det syns också på  att antalet cyklister har ökat markant både när det gäller motionärer och de som cyklar till arbetet=då vill man inte cykla en stor omväg för en säker cykelväg. När en lastbil passerar en cyklist sugs man med av vinddraget som uppstår på det nära förhållandet mellan cyklisten till fordonet. Vi som bor i Valskog upplever att trafiken med både personbilar och de tunga fordonen har ökat markant, efter att det inte var  så ett tag efter att nya  E18 byggdes mellan Köping och Arboga. Nu är det många fler personbilar och tunga fordon som kommer över Arboga som tex. ska till GKN de tar av i Arboga kommer nu över Valskog eftersom de är på rätt sida av Köping och alltså närmare.

Namn
Med vänliga hälsningar från cykel-gruppen i Valskog. Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson

Postadress
Ekstigen 8 
731 60 Valskog

Telefonnummer
0706246915

E-postadress
maryandersson43@gmail.com

Samtycke
2021-08-08 07.52
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.