Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förra året satte man upp lampor på den lilla stigen på bergsgatan mellan 18 och 20, man skulle behöva sätta upp några till efter som det blir så mörkt på kvällarna skapar en otrygghet och även lysa upp uteklassrummet bakom pulkan backen.

Namn
Jennie ström

Postadress
Bergsgatan 18

Telefonnummer
070-578 56 69

E-postadress
jenniestrom88@outlook.com

Samtycke
2021-09-14 09.14
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.