Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vill att kommunen sätter upp någon form av farthinder på Fredsgatan i Kungsör. Det är mycket höga hastigheter, speciellt på helgnätter men även dagtid i veckorna. En som kör väldigt snabbt är Anders Levin som testkör sina bilar på Fredsgatan, Porchar.

Namn
Birgit Cato-Berwick

Postadress
Fredsgatan 17
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0703551650

E-postadress
birgitcato@koping.net

Samtycke
2020-11-01 14.53
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.