Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Bullerskydd

Genomfart av riksväg E20 medför mycket starkt buller för vissa områden i Kungsör. Mitt förslag är att försöka begränsa bulleret från vägen genom att uppföra sk. bullerskydd (se www.bullerskydd.com). Tillsammans med Strängbetong och Grusbolaget samt lokala framstående byggentreprenörer borde man finna en lösning som Trafikverket kan bekosta i stället för att göra om väg 250. Detta är en satsning som många kommer att uppskatta som ett positivt och verkligt bra initiativ för vårt samhälle.
Jag föreslår att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett förslag på tillvägagångssätt etc.

Namn
Thomas Andersson

Postadress
Skottvägen 6, 736 32 Kungsör

Telefonnummer
0705933886

E-postadress
thomas.andersson@laplast.se

Samtycke
2021-03-25 17.31
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.