Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag
Hej
Jag föreslår att Pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka höjs med några lass jordmassor, fallhöjden har avtagit med åren.
Mvh. Tony

Namn
Tony Larsson

Postadress
Myrstigen 1

Telefonnummer
0706016818

E-postadress
tonyelarsson@gmail.com

Samtycke
2021-10-27 17.02
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.