Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ta bort lindarna på prästgatan, torget och delen mellan Coop och Ica.
Anledningen är att dessa träd förstör fasader, tak och bilar med sitt savande dessutom skräpar träden med sina frön och frökapslar så att man tror det är höst. Ändå är det mitten av juli.

Namn
Eddie Durlind

Postadress
Prästgatan 10

Telefonnummer
0723176005

E-postadress
eddie.durlind@live.se

Samtycke
2021-07-10 17.48
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.