Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Mitt medborgarförslag avser belysning efter gång- och cykelvägen från Albins Husbilar till Kyrkan i Björskog, Valskog. När jag använde gångvägen till kyrkan för musikgudstjänst18:00 första januari -22 upptäckte jag hur svart det var att gå där. Jag höll på att krocka med en mötande gående med hund, man ser absolut ingenting och mörkerseendet försämras också när bilar passerar på vägen intill. Denna väg använda flitigt av hundägare, så jag förstår inte att det ej har tagits upp till starkt förslag av behovet av belysning på gång- och cykelväg där tidigare. I miljö- och hälsosynpunkt är det ofattbart att det inte åtgärdats "TIDIGARE" speciellt med tanke på att alla boende ska kunna använda vägen även om man har ett handikappade.
Med hopp om  att det nu blir belysning på den mycket använda gång- och cykelväg.

Namn
mary andersson

Postadress
Ekstigen 8
731 60 Valskog

Telefonnummer
0706941526

E-postadress
maryandersson43@gmail.com

Samtycke
2022-01-03 14.10
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.