Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
I valskog finns en enda pulkabacke i byn och nu när man har lagt så mycket arbete på skolgården och multilaterala, så har man lagt all massa från bygget på pulkabacken och nu är den förstörd av massor och betongfundament ligger, så nu bör man åtgärdat detta snarast och sedan sätta upp ett fallskydd bakom så ingen gör så illa på stenar grenar etc bakom!

Namn
Jennie Ström

Postadress
Bergsgatan 18 73160 valskog

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom@spray.se

Samtycke
2021-01-01 01.10
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.