Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i Kungsör. Dessa kan sedan beskrivas på olika sätt. Kanske en bok med bilder och fakta. Kanske en graverad plakett på byggnaden som beskrev dess historia. Kanske kompletterad med en karta så att turister och invånare hittar byggnaderna och bättre förstå stadens historia. Arbetet kan också användas i en framtida Ortsanalys (ett nyckelord)
Detta är väl en naturlig uppföljning av

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2021-02-14 07.25
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.