Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag:
Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön i Köping.

Denna förbindelse skulle kunna skapas genom att använda befintliga småvägar och kompletteras med en passage över vattnet med antingen manuellt driven linfärja eller hängbro (liknande sådana som finns på vandringsleder i fjällen).
Passagen skulle kunna vara placerad vid landtungan på norra delen av Jägaråsen eller längre västerut, då över Hedströmmen.

Denna gång- och cykelled skulle vara ett naturnära alternativ att ta sig till Malmön och Köping och då slippa cykla i trafiken på väg 250.

Namn
Anders Kvassman

Postadress
Ekholmen 301
736 93 Kungsör

Telefonnummer
0734-345654

E-postadress
anderskvassman@hotmail.com

Samtycke
2020-12-20 02.36
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.