Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Önskar kommunen köper det gamla gula stationshuset och restaurerar det med tanke på den känsliga omgivningen. Stationsområdet har blivit fantastiskt fint så det vore olyckligt om fel ägare köpte det och det blev en skamfläck för hela området. Lite som drottninggatan som kommunen har gjort fantastiskt  fin men tyvärr är det en del fastighetsägare som inte bryr sig, så där har vi exempel på skamfläckar.

Namn
Mats Gärdsfeldt

Postadress
Kungsgatan 44b
736 32 Kungsör

Telefonnummer
070-6757261

E-postadress
mats.gardsfeldt@gmail.com

Samtycke
2021-06-28 19.08
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.