Vatten- och avloppsutbyggnad i Skillingeudd

Med anledning av den förändrade detaljplanen för Skillingeområdet där området nu är planlagt för permanentbostäder kommer vatten- och avloppssystemet att byggas ut. Denna utbyggnad kommer att innefatta både befintliga tomter och de nya tomterna som planeras.

Arbetet fortgår som planerat och på den nya vägen Fiskgjusevägen är alla serviser framdragna. Arbetet fortsätter just nu på Sandviksvägen och sedan är planen att ansluta Skillingeuddsvägen/Sjövägen. Målsättningen är att alla i området ska vara anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet under år 2015.

Mer information

Läs mer detaljerad information i pdfdokumentet till höger. Det finns även en karta på vilka som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om områdets utbredning. Nu är den fortsatta turordningen bestämd och kan ses om ni klickar på "Etapp 3 indelningen.pdf"

Informationen på denna sida uppdateras efter hand.

Vill du veta mer om försäljningen av tomter finns en länk till den sidan under rubriken länkar.

Beställa hämtning av pump

Steg 1

Fastighetsägaren fyller i en servisbeställning/servisanmälan på Kungsörs hemsida den finns på denna sida under Dokument. Denna skickas in ifylld och tillsammans med 2 exemplar av VA-situationsplan in till Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) senast 4 veckor före önskad servisanslutning. Om du inte redan betalt för din anslutning kommer du att få en faktura för den efter att din servisbeställning blivit godkänd.

Steg 2

Fastighetsägaren kontaktar Kundtjänst 0227-60 02 70 för att boka ett möte där vi tillsammans kan komma överens om möjlig/lämplig placering av LTA enhet.

Fundera gärna innan du bokar tid med oss var pumpen lämpligen kan placeras, tänk på att du måste ha fall från ditt hus till pumpen och att den måste placeras lättillgänglig för vår personal när den behöver service.

Leverans 1

Tank, larmindikator, apparatlåda.

Beställs av fastighetsägare från reningsverket på telefon 0227-60 02 70. Ovanstående material hämtas på Kungsörs KommunTeknik AB driftavdelningen Fredsgatan 32, 736 32 Kungsör.

Utlevererat material ska kvitteras av fastighetsägaren eller entreprenör legitimation skall uppvisas och kopieras.

Leverans 2

Fastighetsägaren/entreprenör avropar till reningsverket 0227-60 02 70 för leverans av pump samt installation av pump och funktionskontroll enligt checklista.

Före installation av pump skall fastighetsägaren se till att tank, apparatlåda, larmindikator och elinstallation är utförd enligt monteringsanvisningar. Om tanken är felaktigt nedgrävd kommer inte pumpen att levereras.

Tanken skall vara tom och rengjord från eventuella byggrester, grus och andra ovidkommande material.

Vid installation av pump öppnas servisventilen och kontroll utförs av installation enligt checklista samt provkörning av pumpens start/stopp samt larmfunktion.

Vid installation av pump ska fastighetsägaren deltaga och samtidigt få en genomgång av hur pumpen fungerar. Vid leverans/installation av pump dokumenteras utförd kontroll enligt checklista samt pumpens läge mäts in. Dokumentation diarieförs på KKTAB för arkivering.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: