Små avlopp - ingen skitsak

Det finns närmare en miljon små (enskilda) avlopp i Sverige. Upp till hälften av dem har ingen godtagbar avloppsanordning. Ungefär 125 000 av avlopp med vattentoalett bedöms inte ha längre gående rening än slamavskiljning. Utsläpp från små avlopp kan leda både till övergödning och förorenat dricksvatten.

Under 2010 och 2011 genomförde Naturvårdsverket ett projekt i samarbete med flera av Sveriges kommuner, för att inventera behovet av åtgärder på dessa små avlopp och öka takten på åtgärderna. Västra Mälardalens Myndighetsförbund fortsätter arbetet med inventering och uppföljning av åtgärdsbehoven inom Arboga och Kungsörs kommuner.

Hur är ditt enskilda avlopp?

Många fastighetsägare vet inte om deras avloppsanordning uppfyller
miljökraven. Kanske för att avloppet anlagts av en tidigare ägare eller anlagts för länge sedan. I vissa fall är avloppsanordningen helt tillfredställande men den kan också vara otillräcklig och måste då eventuellt byggas om. I andra fall räcker det med kompletteringar eller mindre förbättringar. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att känna till om, och att se till att, anordningen uppfyller kraven.

Det är förbjudet sedan 40 år tillbaka att släppa ut avloppsvatten i ett
vattenområde om avloppsvattnet enbart genomgått slamavskiljning.

Strategi

Arbetet med inventering och uppföljning samt krav på åtgärder av enskilda avlopp följer dessa steg:

  • Inventering av avloppsanordningar per brev
  • Besök på plats vid osäkerhet
  • Informationsmöten områdesvis
  • Frivilligt åtgärdande av bristfällig avloppsanordning. Om inga åtgärder vidtagits efter två år sker en uppföljning, vilken förenas med en avgift
  • Vid stora brister kan föreläggande eller förbud bli aktuellt

Observera att innan ändring eller nyinrättande av
avloppsanordning påbörjas måste anmälan eller ansökan om detta skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Normal eller hög skyddsnivå

Enligt Naturvårdsverket ska kommunerna själva dela in sina områden i normal eller hög skyddsnivå. Beroende på vilket av dessa områden fastigheten ligger i ställs olika krav på reningen av avloppet.

Blanketter och avgifter

Blanketter finns att hämta i kommunens blankettdatabas

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: