Aktuellt just nu

Upprustning av reningsverket

Kungsörs Vatten AB byter ut föråldrad teknisk utrustning för att klara framtida krav på utsläpp av renat avloppsvatten. Just nu pågår arbete med att förnya den mekaniska reningsprocessen. En ny byggnad anläggs vid reningsverket som ska inrymma den nya utrustningen. Detta kommer att ge oss en bättre rening och en bättre arbetsmiljö.

Valskog

Valskog får idag sitt vatten från Arboga vattenverk. Kungsörs Vatten AB utreder möjligheten att bygga en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kungsör och Valskog.

Ringvägen

Renovering och omläggning av VA-ledningar pågår just nu på Ringvägen.

Siktvägen

Kungsörs Vatten AB planerar att renovera vatten och avloppsledningar i och omkring Siktvägen. Arbetet kommer främst förläggas längst med det grönmarkerade området på Siktvägen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 september 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: