Aktuellt just nu

Upprustning av reningsverket

Kungsörs Vatten AB byter ut föråldrad teknisk utrustning för att klara framtida krav på utsläpp av renat avloppsvatten. Just nu pågår arbete med att förnya den mekaniska reningsprocessen. En ny byggnad anläggs vid reningsverket som ska inrymma den nya utrustningen. Detta kommer att ge oss en bättre rening och en bättre arbetsmiljö.

Kungs-Barkarö

Vi bygger ut den kommunala vatten- och avloppsanläggningen i Kungs-Barkarö och beräknas vara klara under hösten 2018.

Valskog

Valskog får idag sitt vatten från Arboga vattenverk. Kungsörs Vatten AB utreder möjligheten att bygga en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kungsör och Valskog.

Blåmesgatan

Blåmesgatan är ett nytt bostadskvarter som nu börjar ta form. Här har vi föreberett området med kommunalt VA.

Centrumutvecklingen

Ombyggnation av Drottninggatan pågår. Kungsörs Vatten AB har renoverat aktuella VA-ledningar på sträckan. För att undvika och förebygga översvämningar på Drottninggatan vid kraftiga skyfall, har vi anlagt ett större vattenfördröjningsmagasin under marken utanför Coop.

Karlavägen

Renovering och omläggning av VA-ledningar pågår just nu på Karlavägen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 september 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: