Klimat

­Klimatet är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Utsläppen av växthusgaser till atmosfären påverkar inte bara Sverige och Europa utan hela vår planet.

Åker och himmel vid Jägaråsen

Klimatpåverkan och klimatanpassning

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Ju tidigare detta sker desto mindre blir klimatförändringen. Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar kommer till stånd kan vi inte helt förhindra klimatförändringar. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp

Klimatpåverkan

Att lösa energiförsörjningen och transporterna och minska användningen av fossila bränslen är en av de stora utmaningarna vi står inför.

Kommunfullmäktige antog 2014 energi- och klimatmål för Kungsörs kommun och de ligger till grund för kommunens klimatarbete.

Kommunen arbetar praktiskt med att energieffektivisera kommunens fastigheter och egna transporter på olika sätt.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Konsekvenserna av klimatförändringar för ett samhälle beror dels på de direkta klimateffekterna, dels på hur omvärlden drabbas. På bägge punkter är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för klimatanpassning.  

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: