Restaurering, vård och förvaltning av områden

Nyfikna kor i Lockmora

Självstängande grindar

I sju olika hagar med hög besöksfrekvens har kommunen satt upp sammanlagt 15 så kallade självstängande grindar. De nya grindarna har två stora fördelar jämfört med de som tidigare var uppsatta. Dels underlättar de tillgängligheten för besökare och dels försvårar de för djur att ta sig ut ur hagen. 

I anslutning till grindarna finns även skyltar uppsatta som beskriver vilka djur som vanligtvis betar i respektive hage.

Restaurering av Kungsuddens strandäng

Strandängen vid Kungsudden har restaurerats för att få ett attraktivt område för både djur och människor. Främst gynnas fågellivet av de åtgärder som genomförts. Kungsudden är ett populärt och välbesökt område både bland kommuninvånarna och för besökare som bor utanför kommunen. Att ha en vacker och välkött strandäng kan  bidra till att göra området ännu mer attraktivt för besökare.

Natur- och kulturcykelleder, etapp 1 och 2

Tre cykelleder som passerar olika natur- och kulturhistoriskt intressanta platser har märkts upp. Medfinansiär i detta projekt var Kungsörs hembygdsförening och ornitologer i Kungsör.

Lekvatten Runnabäcken

Livsförutsättningarna och lekmöjligheterna för den öring som finns i Runnabäcken har förbättrats genom bland annat utläggning av lekgrus. Medfinansiär i projektet var Kungsörs Fiskevårdsförening.

Naturreservat Klämsbo

Ett ca 7 ha stort naturreservat bildades på kommunägd mark intill Klämsbo ridskola.

Kungsörsleden

Under projektet förlängdes den befintliga leden med en slinga på Jägaråsen.

Rastplats Slottsholmen

En rastplats vid Arbogaåns strand i anknytning till Slottsholmens naturreservat har byggts.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här