Naturen i undervisningen

Elever vid uteklassrummet i Valskog

Uteklassrum Valskog, etapp 1 och 2

Uppförande av uteklassrum, vindskydd, grillplatser och historisk tidslinje i anslutning till Björskogs skola. I projekten har även ingått inköp av material och utrustning för att kunna bedriva undervisning i uteklassrummet samt naturrelaterade studiebesök för personal och elever.

Friluftsförskolan Regnbågen

En förskoleverksamhet (för ca 20 barn i åldrarna 3-5 år) med natur-, miljö- och friluftsinriktning startades. LONA-bidraget användes till att köpa in material för att kunna bedriva natur- och miljöundervisning tillsammans med barnen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här