Kunskapsuppbyggnad

Groddjursinventering

Projektet syftade till att få kunskap om viktiga lokaler för groddjur i kommunen och stor vikt lades vid arten större vattensalamander.

Mistelinventering

En mistelinventering i Kungsörs tätort genomfördes och en rapport över resultatet sammanställdes.

Målprogram

En seminarieserie med syfte att förankra och underlätta utveckling av kommunens samtliga verksamheter för att dessa skulle ges en "grön" inriktning.

Naturvårdsprogram

Projektet syftade till att ta fram ett naturvårdsprogram med planer och mål för kommunens naturvårdsarbete.

Friluftsplan

Projektet syftade till att ta fram en friluftsplan för hela Kungsörs kommun.

Åtgärdsprogram friluftsplan

Projektet syftade till att ta fram ett åtgärdsprogram kopplat till friluftsplanen. I åtgärdsprogrammet finns information om vilka åtgärder som bör genomföras, vilka kostnader det kommer att medföra och vilka resurser som krävs. Det finns även angivet när man har planer på att genomföra respektive åtgärd.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen är ett komplement till friluftsplanen och beskriver de grönområden som finns i tätorten. Planen tar upp vilka kvaliteter och brister som finns i de olika områdena samt vilka åtgärder som bör göras för att främja grönstrukturen i kommunen.

Fladdermusinventering

En fladdermusinventering i Kungsörs tätort genomfördes och en rapport över resultatet sammanställdes.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här