Kunskapsuppbyggnad

Groddjursinventering

Projektet syftade till att få kunskap om viktiga lokaler för groddjur i kommunen och stor vikt lades vid arten större vattensalamander.

Mistelinventering

En mistelinventering i Kungsörs tätort genomfördes och en rapport över resultatet sammanställdes.

Målprogram

En seminarieserie med syfte att förankra och underlätta utveckling av kommunens samtliga verksamheter för att dessa skulle ges en "grön" inriktning.

Naturvårdsprogram

Projektet syftade till att ta fram ett naturvårdsprogram med planer och mål för kommunens naturvårdsarbete.

Friluftsplan

Projektet syftade till att ta fram en friluftsplan för hela Kungsörs kommun.

Åtgärdsprogram friluftsplan

Projektet syftade till att ta fram ett åtgärdsprogram kopplat till friluftsplanen. I åtgärdsprogrammet finns information om vilka åtgärder som bör genomföras, vilka kostnader det kommer att medföra och vilka resurser som krävs. Det finns även angivet när man har planer på att genomföra respektive åtgärd.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen är ett komplement till friluftsplanen och beskriver de grönområden som finns i tätorten. Planen tar upp vilka kvaliteter och brister som finns i de olika områdena samt vilka åtgärder som bör göras för att främja grönstrukturen i kommunen.

Fladdermusinventering

En fladdermusinventering i Kungsörs tätort genomfördes och en rapport över resultatet sammanställdes.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: