Information och fortbildning

Det har genomförts ett flertal projekt som syftar till att på olika sätt informera och öka kunskapen om naturen och dess olika värden.

Naturguide

Ett projekt som utmynnade i en guidebok där kommunens många naturområden presenteras i syfte att öka kunskapen och känslan för naturen samt väcka nyfikenhet och stimulera kommuninvånare och andra till egna strövtåg och upptäckter. Naturguiden finns att hämta på biblioteket eller i kommunens reception.

Inspirationsutställning

Skärmtaksutställning vid Kungsuddens parkering som visar besöksmål i kommunens natur. En broschyr med tips om trevliga utflykter i kommunen hittar du genom att klicka på Utflyktstips under dokument i kolumnen till höger.

Naturguideutbildning

Guider som kan sprida kunskapen om kommunens natur- och kulturhistoriska värden till kommuninvånare och besökare har utbildats. Medfinansiärer var Kungsörs Hembygdsförening samt ornitolog Börje Wennerström. Av de utbildade guiderna finns tio som guidar aktivt.

Trädsafari

Invid två promenadslingor i Kungsörs tätort har ett antal träd av olika arter och sorter, såväl vanliga som ovanliga, märkts ut i syfte att informera kommuninvånare och andra om respektive art. Medfinansiär i detta projekt var Kungsörs Biodlareförening.

Informationsbikupa

Upprättande av en informationsbikupa där möjligheter finns att lära sig om biets karriär, olika biprodukter, nyttan bina gör i naturen och nöjet som finns i att arbeta med bin. Medfinansiär var Kungsörs Biodlareförening.

Upprustning av Bottens badplats

Badplatsen har rustats upp, grillplatsen har förbättrats, ett nytt vindskydd samt bord och bänkar har byggts. Åtgärderna underlättar för fler att besöka och rasta vid badplatsen, vilket ökar områdets attraktivitet. Nya informationstavlor som beskriver området har satts upp.

Natur- och kulturinformationstavlor

Alla gamla informationsskyltar om naturområden runt om i Kungsörs kommun har bytts ut och kompletterats.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: