Bekämpning av parkslide

Den grovstjälkade växten parkslide kom till Sverige som trädgårdsväxt. Den har visat sig vara både lättspridd och extremt svår att bli av med. I bland är det bättre att låta den vara än att försöka bekämpa den – eftersom det kan förvärra spridningen.

Bilden visar växten parkslide. Den har gröna blad och blommar med ljusa klasar.

På sensommaren eller tidig höst blommar parkslide med ljusa spiror.

Parkslide infördes i Sverige från Ostasien som en trädgårdsväxt och har sedan spridit sig. Där den får fäste kan den bilda stora fält. Den konkurrerar ut inhemska växter och förändrar livsmiljöer för många arter.

Växten för med sig konsekvenser för hela ekosystem och för olika typer av markanvändning. De kraftiga rötterna kan förstöra byggnader och vattenledningar.

Låt hellre vara

Du känner igen parkslide på dess grova, greniga stjälk som påminner om bambu. Bladen är stora – en dryg decimeter långa – och äggrunda med utdragen spets. Växten blommar i vita eller rödlätta klasar i bladvecken.

Att bekämpa den kan vara näst intill omöjligt. Nya, små bestånd är dock lättare än större bestånd som funnits länge. Om du har parkslide i din trädgård på ett begränsat område och den inte verkar spridas, kan det vara bättre att låta den vara. Att klippa ned den eller försöka gräva bort den kan nämligen göra att den skjuter ännu fler skott.

Måste du bekämpa bör du först läsa på och om möjligt ta in experthjälp. Att täcka med markduk kräver till exempel en duk av särskilt hög kvalitet som dessutom tyngs ned med ett tjockt lager grus eller jord. Inte heller det är en fullgod lösning eftersom rötterna kan överleva i jorden i tiotals år. I vissa fall kan kemisk behandling med glyfosat vara nödvändigt. Tänk då på att den som utför bekämpningen behöver ha licens. Från den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel i hemträdgårdar.

Ett sätt att dämpa växten, om det annars finns risk för spridning, är att anlägga gräsmatta och ständigt klippa ned de skott som kommer upp. Klipper du tillräckligt ofta utarmas växten i brist på solljus. Metoden räcker dock inte för att utrota den.

Gräv inte i parksliden!

Rötterna är svåra att gräva upp eftersom de sträcker sig ned mot fyra meters djup. Varje rotbit som blir kvar i jorden kan bilda nya plantor. Gräv därför aldrig i eller i närheten av parkslide för att till exempel flytta andra växter. Skulle minsta rotbit följa med i jorden, några millimeter kan räcka, är risken stor att du får med dig parkslide till den nya platsen.

Om tar bort växten bör du göra dig av med växtdelarna på ett säkert sätt. Lägg det inte på komposten eller på andra platser i naturen, eftersom den då kan spridas. Lägg det i stället i väl inknutna plastpåsar. Är det en mindre mängd kan du slänga det i hushållsavfallet. Vid större mängder slänger du det på Återbruket i fraktionen ”Tapeter, takpapp och gummi”.

Förekomst i Kungsör

Det finns flera bestånd av parkslide i Kungsörs kommun, både på kommunal mark och i privata trädgårdar.

Om du misstänker att du har parkslide på din tomt, eller får syn på växten på annat håll, får du gärna höra av dig till oss. Det är dock var och ens ansvar att bekämpa parkslide inom sin fastighet.

Det finns i nuläget ingen lagstiftning som förbjuder dig att plantera eller ha parkslide på din tomt. Du bör dock undvika det eftersom den kan bli extremt svår att bli av med.

Bilden visar växten parkslide

Parkslide är högrest med karaktäristiskt bambulik stam.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här