Bekämpning av parkslide

Den grovstjälkade växten parkslide kom till Sverige som trädgårdsväxt. Den har visat sig vara både lättspridd och extremt svår att bli av med.

Parkslide infördes i Sverige från Ostasien som en trädgårdsväxt och har sedan spridit sig. Där den får fäste kan den bilda stora fält. Den konkurrerar ut inhemska växter och förändrar livsmiljöer för många arter.

Växten för med sig konsekvenser för hela ekosystem och för olika typer av markanvändning. De kraftiga rötterna kan förstöra byggnader och vattenledningar.

Så känns den igen – och bekämpas

Du känner igen parkslide på dess grova, greniga stjälk som påminner om bambu. Bladen är stora – en dryg decimeter långa – och äggrunda med utdragen spets. Växten blommar i vita eller rödlätta klasar i bladvecken.

Att bekämpa den är ett krävande arbete. Om du kontinuerligt klipper bort plantorna utarmas den. Tänk då på att du måste vara uthållig – att bara klippa en gång kommer bara att trigga växten att skjuta nya skott och sprida sig ännu mer, då är det bättre att inte göra något alls. Du kan även täcka med markduk. I vissa fall kan kemisk behandling vara nödvändigt. Rötterna är svåra att gräva upp eftersom de sträcker sig ned mot fyra meters djup. Varje rotbit som blir kvar i jorden kan bilda nya plantor.

När du klipper ned växten bör du göra dig av med växtdelarna på ett säkert sätt. Lägg det inte på komposten eller på andra platser i naturen, eftersom den då sprids. Lägg det i stället i väl inknutna plastpåsar. Är det en mindre mängd kan du slänga det i hushållsavfallet. Vid större mängder slänger du det på Återbruket i fraktionen ”Tapeter, takpapp och gummi”.

Förekomst i Kungsör

Det finns några bestånd av parkslide i Kungsörs kommun, bland annat vid Runnabäcken där bekämpning med markduk pågår.

Om du misstänker att du har parkslide på din tomt, eller får syn på växten på annat håll, får du gärna höra av dig till oss. Det är dock var och ens ansvar att bekämpa parkslide inom sin fastighet.

Det finns i nuläget ingen lagstiftning som förbjuder dig att plantera eller ha parkslide på din tomt. Du bör dock undvika det eftersom den kan bli extremt svår att bli av med.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: