Bekämpning av jättebjörnloka (jätteloka)

Jättebjörnlokan är en ståtlig men ovälkommen gäst i vår natur. Varje sommar gör kommunen insatser för att bekämpa växten.

Under sekelskiftet var jättebjörnlokan en omtyckt och praktfull perenn i trädgårdarna. Idag räknas den till gruppen invasiva arter, eftersom den är alltför konkurrenskraftig. Dessutom har växtens saft visat sig ge upphov till kontakteksem och svårläkta sår om den kommer i kontakt med huden i solsken.

Känn igen och bekämpa

Tipsa oss

För att kunna identifiera och kartlägga var jättelokorna växer behöver vi din hjälp. Misstänker du jättebjörnloka kan du höra av dig till kommunekologen eller rapportera via tjänsten nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här