Avstickartips


Östra cykelleden

Hagstaholm

I april täcks marken i Hagstaholm av sippor i olika färger. En vandring ut på udden bjuder besökaren på en omväxlande natur, från torrängar i de öppna hagpartierna, förbi alkärr och genom den betade lövskogen fram till slipade rundhällar vid Mälarens strand.

I hagmarkspartierna växer en artrik, betespräglad flora med bland annat mandelblom, kattfot och blåsuga. Hällarna längst ut på udden är en härlig plats för bad och fika men är också en bra observationsplats för sjöfågel.

Hitta hit: Ta vänster mot Hagsta strax innan behandlingshemmet och följ sedan denna väg rakt norrut tills den tar slut. Sista biten går längs med en invallning varför vägen kan vara dålig vid snösmältning och blöt väderlek.

Västra cykelleden

Valskogsslingan, Skäret

De betade ekhagarna i naturreservatet nära Arbogaån är väl värda ett besök. Här finns en slåtterpräglad flora kvar med partier rika på svinrot. Vårblomningen är riklig med sippor, gullviva och liljekonvalj. Mitt i det lättvandrade området finns ett bord i söderläge perfekt för fikapausen.

Hitta hit: Vid Berg svänger du av vid skyltningen på en grusväg mot sydöst och åker till vägs ände. På vänster sida om vägen ned mot Skäret finns en öppen hage med mycket rik betesmarksflora.

Kungs-Barkaröleden, Barkaröviken

Vid Hedströmmens utlopp i Mälaren ligger Barkaröviken inbäddad i vidsträckta vasshav som kärrhök och fiskgjuse ses segla över. Längs med den östra sidan av viken löper Köpingsåsen som ån bryter igenom vid Blästersund. Åt andra hållet breder Kungs-Barkarös vidsträckta åkrar ut sig. Under den isfria perioden ligger gäss och änder ute på vattenspegeln i viken.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här