Stöd till solceller

Om du vill installera egna solceller och ansluta dem till elnätet så finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag.

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller (solel) kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Stödet är begränsat och ges så länge det finns bidragspengar kvar.

Dessutom har man nu infört 60 öre skattelättnad för varje producerad kWh vilket innebär att man alltså får dra av 60 öre per producerad kWh i deklarationen. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.

Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats. Observera att ansökan inte ska skickas till Energimyndigheten utan till länsstyrelsen, alltså till Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 juli 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: