Hotade och fridlysta arter

En viktig del av naturvården är att bevara en växt eller ett djur som är på väg att försvinna från den svenska naturen.

Bild på en mistel

En hotad art

I den så kallade Rödlistan finns information om vilka arter som är hotade. En expertkommitté hos ArtDatabanken bestämmer vilka arter som är hotade och hur starkt hotet mot arten är. En art är som klassad som hotad är den inte automatiskt skyddad med lagar, men genom olika åtgärdsprogram kan vi hjälpa till att bevara känsliga naturtyper och hotade arter.

Fridlysta arter

Dessa är skyddade i lagstiftningen. Fridlysning innebär oftast att man inte får skada, gräva upp, ta frön från eller plocka växter samt döda, fånga eller skada djur och deras ägg, rom eller bon. Man kan söka dispens för insamling av fridlysta arter.

Misteln

En mycket vanligt förekommande fridlyst art i Kungsör är växten misteln. Vintern 2011-2012 gjordes en inventering av mistel i Kungsörs tätort. Drygt 500 mistelbärande träd med sammanlagt 7250 mistlar registrerades på ca 1/3 av tätortens yta. Om samma misteltäthet finns i hela tätorten så skulle Kungsörs samhälle hysa över 20 000 mistelexemplar fördelat på drygt 1400 träd. Från tidigare inventeringar kan man se att misteln ökat kraftigt sedan mitten på 1900-talet.

Äpple är det populäraste värdträdet följt av lind, asp, poppel, rönn och lönn.  I Kungsör förekommer lind, poppel, rönn och lönn rikligt i offentliga planteringar medan äppelträd finns i nästan alla privata trädgårdar. Tillgången på lämpliga värdträd samt fridlysningen av arten 1910 underlättar spridningen av Västmanlands landskapsväxt .

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 november 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: