Skyddad natur

Det finns flera olika sätt att skydda natur. Syftet är dock ofta kopplat till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och/eller främja friluftslivet.           

Stengärdets naturreservat

Det vanligaste sättet att skydda natur är genom naturreservat. Andra sätt att skydda natur är bland annat strandskydd, skydd för djur- och växter samt biotopskydd.    

Vissa arter är hotade eller fridlysta vilket innebär att de ska skyddas så att de inte försvinner från den svenska naturen.        

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: