LOVA-projekt

På initiativ av några lantbrukare i kommunen så har LRF Kung Karl och Kungsörs kommun gemensamt beviljats LOVA-bidrag för två projekt som rör strukturkalkning av jordbruksmark.

Det första projektet var åren 2012-2013 och det andra 2014-2015.

Strukturkalkning – till nytta för både miljön och odlingen.

Lerjordar svarar mycket bra på strukturkalkning. En lerjord i god struktur kännetecknas bl.a. av att den är grynig i både vått och torrt tillstånd. Jordar med dålig struktur blir hårda när de torkar och smetiga och sega vid överskott på fuktighet, vilket gör att de blir känsliga för jordpackning.

Strukturkalkning har positiva effekter på både miljön och odlingen genom att marken:

  • fångar upp näringsämnen
  • torkar upp snabbare
  • blir jämnare
  • ger högre skörd
  • ger mindre dragmotstånd.

Tjugo lantbrukares insatser minskar utsläppen av fosfor och kväve

Totalt har 20 lantbrukare strukturkalkat ca 1450 hektar jordbruksmark. Markerna avvattnas till Mälaren via Arbogaån, Hedströmmen eller annat mindre vattendrag. Åtgärderna beräknas ha effekt i närmare 20 år och årligen reducera fosforutsläppen med 50 procent och kväveutsläppen med 21 procent.

Beräkningar visar att i och med strukturkalkningen så minskar läckaget av fosfor med 363 kg/år och kväveutsläppen med 7555 kg/år från de här markerna.Vill du veta mer om strukturkalkning?

Om du känner dig nyfiken och vill veta mer om strukturkalkning och vilken nytta den gör så kan du titta på filmen ”Strukturkalk-Hur Var Varför” som Naturum Västervik och Västerviks kommun tagit fram.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: