Restaurering, vård och förvaltning av områden

Kor i hage

Självstängande grindar

I sju olika hagar med hög besöksfrekvens har kommunen satt upp sammanlagt 15 så kallade självstängande grindar. De nya grindarna har två stora fördelar jämfört med de som tidigare var uppsatta. Dels underlättar de tillgängligheten för besökare och dels försvårar de för djur att ta sig ut ur hagen. 

I anslutning till grindarna finns även skyltar uppsatta som beskriver vilka djur som vanligtvis betar i respektive hage.

Restaurering av Kungsuddens strandäng

Strandängen vid Kungsudden har restaurerats för att få ett attraktivt område för både djur och människor. Främst gynnas fågellivet av de åtgärder som genomförts. Kungsudden är ett populärt och välbesökt område både bland kommuninvånarna och för besökare som bor utanför kommunen. Att ha en vacker och välkött strandäng kan  bidra till att göra området ännu mer attraktivt för besökare.

Natur- och kulturcykelleder, etapp 1 och 2

Tre cykelleder som passerar olika natur- och kulturhistoriskt intressanta platser har märkts upp. Medfinansiär i detta projekt var Kungsörs hembygdsförening och ornitologer i Kungsör.

Fågeltorn Barkaröviken

Befintligt fågeltorn i Barkaröviken har rustats upp.

Lekvatten Runnabäcken

Livsförutsättningarna och lekmöjligheterna för den öring som finns i Runnabäcken har förbättrats genom bland annat utläggning av lekgrus. Medfinansiär i projektet var Kungsörs Fiskevårdsförening.

Naturreservat Klämsbo

Ett ca 7 ha stort naturreservat på kommunägd mark intill Klämsbo ridskola mark bildades.

Kungsörsleden

Under projektet förlängdes den befintliga leden med en slinga på Jägaråsen.

Rastplats Slottsholmen

En rastplats vid Arbogaåns strand i anknytning till Slottsholmens naturreservat har byggts.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: