Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Sedan 2004 har Kungsörs kommun genomfört ett stort antal LONA-projekt.

Björkar med frost

Regeringen satsade under åren 2004-2006 på lokal och kommunal naturvård (LONA) genom ett särskilt program. Grundtanken med satsningen var att naturvårdsarbetet skulle stimuleras genom statsbidrag. Projekten skulle bygga på lokala initiativ och lokal delaktighet och bidra till att uppfylla minst ett av de miljökvalitetsmål som berör naturvård och friluftsliv.

Satsningen bedömdes så lyckosam att regeringen permanentade möjligheten till att söka bidrag för lokala projekt.

Kungsörs kommun har i samarbete med ett antal ideella föreningar varit lyckosam i sökandet och beviljats bidrag till ett stort antal projekt.    

Pågående projekt

Många av dessa är nu genomförda och för närvarande pågår följande projekt:

 • Bekämpning av sjögull- Samverkan, bekämpning och metodutveckling tillsammans med Eskilstuna och Västerås kommuner
 • Groddjursinventering
 • Bekämpning av sjögull, etapp 3 och 4
 • Skogsstrategi för kommunala skogar
 • Kartkomplettering naturvårdsprogram
 • Friluftsliv för fler

Avslutade LONA-projekt

Kungsörs kommun har beviljats LONA-bidrag för många projekt under åren och det finns en kort beskrivning av vart och ett av de redan genomförda projekten. Projekten kan delas in i följande kategorier:

 • Information och fortbildning
 • Kunskapsuppbyggnad
 • Restaurering, vård och farvaltning
 • Naturen i undervisningen
 • Sjögullsprojekt


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: