Främmande arter- ett hot mot biologisk mångfald

Det finns flera hot mot den biologiska mångfalden, t.ex. exploatering av mark, miljögifter och genom att nya arter tillkommit och andra förvunnit.

Främmande arter är arter som människan på något sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttat till ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. Exempel på sådana arter i Kungsör är växtarterna sjögull och jättebjörnloka som inte förekommit naturligt i Kungsörs flora, inte heller i resten utav Sverige.   

Både sjögull och jättebjörnloka är så kallade invasiva arter, arter som är konkurrenskraftiga och tar över stora arealer mark och eller vatten och därmed tränger ut andra arter och kan förändra ekosystemet.

Växterna är även ett hot mot friluftslivet som begränsas där växten finns. Det finns därför flera anledningar till varför vi bör bekämpa dessa växter för att minska spridningen utav dem samt till slut helt få bort de från vår natur.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: