Centrumutveckling

Det pågår ett arbete för att utveckla centrum i Kungsör och Valskog. Genom att göra centrum mer trivsamt och attraktivt så kan vi få det mer levande, och det skapas bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv. Målet är att projektets första etapp ska vara klar under 2018. I etapp ett ingår Drottninggatans nedre del, det så kallade Coop-torget och torget i Valskog. Under arbetets gång kommer vi att fylla på med mer information. Skisserna illustrerar på ett ungefär hur utformningen kommer att bli.

Torget i Valskog

Plan: Torget ska utformas så att det blir en inbjudande mötesplats. Med bänkar, blommor och buskar blir det en attraktiv plats att träffas på som ger ökade möjligheter att utveckla servicehandeln på orten. Parkeringsplatsen kommer att ses över och få markerade parkeringsrutor. Arbetet kommer att starta under september 2017.

Status: Det har tagits fram en skiss och en projektbeskrivning. Berörda fastighetsägare har kontaktas för synpunkter. Nästa steg är projektering och att beräkna kostnaderna. 

Illustrationsbild över Drottninggatan. Bild: Sweco

Drottninggatan (mellan Kungsgatan och Tessingatan)

Plan: Drottninggatans utformning kommer att anpassas för både gång- och cykeltrafikanter samt bilister. Det kommer att bli gångytor på bägge sidorna av vägen samt en dubbelriktad cykelbana. Det kommer att finnas bänkar, belysta träd, gatubelysning och möjlighet till uteserveringar. Vägytan för bilar minskas men det kommer fortfarande att vara dubbelriktad trafik. Det blir parkeringsplatser på den ena sidan av vägen och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/h.

Status: Det har tagits fram skisser och underlag. Nästa steg är projektering och att beräkna kostnaderna.

Illustration över "Coop-torget". Bild: Sweco.

Illustration över "Coop-torget". Bild: Sweco.

Torget i korsningen Drottninggatan/ Tessingatan

Plan: Även det så kallade Coop-torget vid Tessingatan kommer att byggas om för att uppnå ett attraktivare centrum. Här är tanken att ytan ska bli en inbjudande mötesplats genom att rama in torget med träd, bänkar, belysning och sittytor. På torget planeras det för en upphöjd "pergola" med bänkar, den kommer att ramas in med sittytor som kan nyttjas som "glasshylla". Det blir cykelparkering, cykelpump och plats för ett framtida landmärke.

Status: Det har tagits fram skisser och underlag. Nästa steg är projektering och att beräkna kostnaderna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 mars 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: