Centrumutveckling

Genom att göra centrum i Kungsör och Valskog mer trivsamt och attraktivt så kan vi få det mer levande, och det skapas bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv.

Projektets första etapp är klar och centrum nyinvigdes den 20 oktober 2018. I etapp ett ingick Drottninggatans nedre del, det så kallade Coop-torget och torget i Valskog.


Drottninggatan (mellan Kungsgatan och Tessingatan)

Drottninggatans utformning har anpassats för både gång- och cykeltrafikanter samt bilister. Det är gångytor på bägge sidorna av vägen samt en dubbelriktad cykelbana. Det finns bänkar, belysta träd, gatubelysning och möjlighet till uteserveringar. Vägytan för bilar har minskats men det är fortfarande dubbelriktad trafik. Det finns parkeringsplatser på den ena sidan av vägen och hastigheten har sänkts till 30 km/h.

Nytt är också att området i korsningen Drottninggatan/Villagatan/Tessingatan blivit ett gångfartsområde med syfte att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter. I ett gångfartsområde får fordon framföras i en hastighet av max 7 km/h och gående har företräde.

Drottninggatan invigdes den 20 oktober 2018.

 

Torget i korsningen Drottninggatan/ Tessingatan

Även det så kallade Coop-torget vid Tessingatan har byggts om för att uppnå ett attraktivare centrum. Här har det blivit en inbjudande mötesplats där torget ramats in med träd, bänkar, belysning och sittytor. På torget finns en upphöjd "pergola" med bänkar, som kan nyttjas som "glasshylla". Det finns en cykelparkering, cykelpump och torget har fått en utsmyckning i form av en katt.

Torget invigdes den 20 oktober 2018.

 

Skiss över torget i Valskog.

Torget i Valskog

Torget i Valskog är klart och invigdes den 25 november 2017. Torget har bland annat fått ny beläggning, ett vattenspel, belyst träd, bänkar, buskar, cykelställ, cykelpump och en belyst väderskyddad anslagstavla.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här