Centrumutveckling

Det pågår ett arbete för att utveckla centrum i Kungsör och Valskog. Genom att göra centrum mer trivsamt och attraktivt så kan vi få det mer levande, och det skapas bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv.

Målet är att projektets första etapp ska vara klar under 2018. I etapp ett ingår Drottninggatans nedre del, det så kallade Coop-torget och torget i Valskog. Under arbetets gång kommer vi att fylla på med mer information. Skisserna illustrerar på ett ungefär hur utformningen kommer att bli.

Plan för Drottninggatan och torget:

  • Deletapp 1: Torget i korsningen Tessingatan-Drottninggatan (Coop-torget)
  • Deletapp 2: Tessingatan-Skolgatan
  • Deletapp 3: Skolgatan-Thor Modéens gata
  • Deletapp 4: Thor Modéens gata-Kungsgatan
  • Avslutande arbete: Belysning, plantering, beläggning, komplettering
  • Invigning: 20 oktober 2018

 

Skiss över Drottninggatans framtida utformning

Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB.

Drottninggatan (mellan Kungsgatan och Tessingatan)

Plan: Drottninggatans utformning kommer att anpassas för både gång- och cykeltrafikanter samt bilister. Det kommer att bli gångytor på bägge sidorna av vägen samt en dubbelriktad cykelbana. Det kommer att finnas bänkar, belysta träd, gatubelysning och möjlighet till uteserveringar. Vägytan för bilar minskas men det kommer fortfarande att vara dubbelriktad trafik. Det blir parkeringsplatser på den ena sidan av vägen och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/h.

Status: Ombyggnad pågår och beräknas vara klart för invigning i oktober 2018.

Skiss över Coop-torgets framtida utformning.

Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB.

Torget i korsningen Drottninggatan/ Tessingatan

Plan: Även det så kallade Coop-torget vid Tessingatan byggs om för att uppnå ett attraktivare centrum. Här är tanken att ytan ska bli en inbjudande mötesplats genom att rama in torget med träd, bänkar, belysning och sittytor. På torget byggs en upphöjd "pergola" med bänkar, den kommer att ramas in med sittytor som kan nyttjas som "glasshylla". Det blir cykelparkering, cykelpump och plats för ett framtida landmärke.

Status: Ombyggnad pågår och invigningen är planerad till den 20 oktober 2018.

 

Skiss över torget i Valskog.

Torget i Valskog

Torget i Valskog är klart och invigdes den 25 november 2017. Torget har bland annat fått ny beläggning, ett vattenspel, belyst träd, bänkar, buskar, cykelställ, cykelpump och en belyst väderskyddad anslagstavla.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 september 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: